Dotacje

Od 1 stycznia 2021 w Małopolsce nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel. Osoby decydujące się na pozyskanie wsparcia finansowego z dostępnych programów, np. rządowego Programu Czyste Powietrze lub programu gminnego mogą stary kocioł zastąpić pompą ciepła, kotłem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłem na lekki olej opałowy.

Program Czyste Powietrze

Kto może skorzystać?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

Ile możesz zyskać?

Kto może dostać powiększoną dotację?

Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie – informację jak je dostać uzyskasz w Urzędzie Miasta.

Na co możesz przeznaczyć dotację?

Ile maksymalnie możesz dostać w ramach dotacji z Programu Czyste Powietrze na poszczególne inwestycje?

Nazwa kosztuPodstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 złPodwyższony poziom dofinansowania – łącznie do 37 000 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%1000075%15000
Pompa ciepła powietrze/woda30%900060%18000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45%1350060%18000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%300060%6000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%2025060%27000
Kocioł gazowy kondensacyjny30%450060%9000
Kotłownia gazowa45%675075%11250
Kocioł olejowy kondensacyjny30%450060%9000
Kocioł na węgiel30%300060%6000
Kocioł zgazowujący drewno30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%900060%12000
Ogrzewanie elektryczne30%300060%6000
Instalacja centralnego ogrzewania30%450060%9000
Instalacja cieplej wody użytkowej30%450060%9000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%500060%10000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%500050%5000

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Gdzie otrzymasz dotację w ramach Programu?

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy podatku wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł i przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę:

CzystePowietrze.gov.pl

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

O innych programach wsparcia możesz przeczytać tutaj:

Malopolska.pl   Wymień Piec