Inicjatywa 600

Inicjatywa 600 jest to wspólna inicjatywa samorządów i środowisk działających na rzecz czystego powietrza, skupiona wokół jednego celu – pełnego wdrożenia uchwały antysmogowej na terenie gmin otaczających Kraków. Do daty wejścia w życie uchwały pozostało już mniej niż 600 dni.

Samorządy przystępujące do Inicjatywy 600 wyrażają pełną determinację w osiągnięciu celu jakim jest wdrożenie uchwały antysmogowej oraz jej egzekwowanie od 1 stycznia 2023 roku i zobowiązują się do prowadzenia kampanii informacyjnej opartej na trzech kluczowych kwestiach:

Gminy zaangażowane w inicjatywę raz na kwartał będą przekazywać informacje o postępach w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ich terenie, a Miasto Kraków będzie informować opinię publiczną o efektach tych działań.

Na terenie każdej z gmin przystępujących do inicjatywy funkcjonują już punkty, w których mieszkańcy mogą otrzymać pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę starego pieca i docieplenie domu. Przekonanie właścicieli kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych do wymiany starych źródeł ciepła wymaga pełnej mobilizacji zarówno ze strony samorządów, jak i mieszkańców gmin otaczających Kraków. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia.

Jednym z elementów jest Licznik kopciuchów, który będzie odliczać czas do 31 grudnia 2022 roku i alarmować ile dni zostało do wejścia w życie uchwały antysmogowej. Ten czas powinien zostać wykorzystany na intensywną kampanię informacyjną. Na liczniku jest też przedstawiona liczba kotłów jakie zostały do wymiany we wszystkich gminach „obwarzanka krakowskiego” do końca 2022 roku.

W ramach kampanii gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej (14 gmin) otrzymają wsparcie finansowe od Prezydenta Miasta Krakowa na prowadzenie kampanii mającej na celu przyspieszenie tempa wymiany kotłów. Każda gmina otrzyma po 30 tysięcy zł.

Liderzy w wymianie kopciuchów – ranking gmin metropolii krakowskiej

Do wejścia w życie małopolskiej uchwały antysmogowej pozostało 579 dni. W gminach obwarzanka krakowskiego wciąż w użyciu jest 23 tysiące pozaklasowych kotłów opalanych węglem i drewnem. W zeszłym roku zlikwidowano ich zaledwie 2412. W takim tempie wdrożenie uchwały antysmogowej zajmie dziesięć lat. Polski Alarm Smogowy publikuje ranking pokazujący jak radzą sobie poszczególne podkrakowskie gminy w wymianie kopciuchów.

W zeszłym tygodniu Polski Alarm Smogowy (PAS) przystąpił do inicjatywy 600 dni dla czystego powietrza. To wspólna inicjatywa PAS, władz Krakowa oraz władz czternastu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. – W ramach tej inicjatywy zobowiązaliśmy się do prezentowania raz na kwartał postępów w walce ze smogiem w gminach obwarzanka krakowskiego – mówi Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego. Dziś Polski Alarm Smogowy prezentuje pierwszy, startowy, ranking obrazujący stan walki ze smogiem w gminach sąsiadujących z Krakowem.

Jedno jest pewne, wymiana pozaklasowych kotłów idzie zbyt wolno. W takim tempie wdrożenie uchwały antysmogowej zajmie 10 lat, a zostało nam niecałe dwa lata. – mówi Andrzej Guła.

Liczba kopciuchów pozostałych do wymiany w krakowskim obwarzanku do końca 2022 roku

Spośród czternastu gmin obwarzanka krakowskiego najlepiej w walce ze smogiem w 2020 roku radziły sobie Kocmyrzów-Luborzyca oraz Skawina. W tych dwóch gminach wymieniono 34% wszystkich zlikwidowanych w zeszłym roku kopciuchów w metropolii krakowskiej. W Kocmyrzowie-Luborzycy (419), w Skawinie (413).

Najsłabiej wymiana kotłów idzie w Michałowicach, w których w 2020 zlikwidowano 72 kopciuchy i Biskupicach – 73.

Wymiana kopciuchów w gminach krakowskiego obwarzanka w 2020 roku

Mimo, iż od dawna mówi się o konieczności inwentaryzacji domowych palenisk to jedynie w pięciu gminach stopień inwentaryzacji przekracza 90% (Skawina – 100%, Igołomia-Wawrzeńczyce – 99%, Michałowice – 97%, Kocmyrzów-Luborzyca – 96%, Zabierzów – 96%). Bardzo niski odsetek jest w Mogilanach, gdzie jak do tej pory zinwentaryzowano zaledwie – 39% źródeł ciepła i wymieniono zaledwie 95 kotłów.

Stopień inwentaryzacji budynków w gminach krakowskiego obwarzanka

Wymiana kopciuchów w krakowskim obwarzanku na przestrzeni lat