Uchwała antysmogowa

Wszystkie pozaklasowe kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3*, muszą zostać zlikwidowane do końca 2022 roku. Osobom, które nie dostosują się do tych przepisów będzie groził mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2026 roku.

* według normy PN-EN 303-5:2012

Sprawdź, do kiedy musisz wymienić swój stary kocioł na węgiel lub drewno

OBOWIĄZKOWY PLAN WYMIANY KOTŁÓW

Nie wolno palić w kotle:

Więcej informacji o uchwale antysmogowej

Przeczytaj treść uchwały antysmogowej

Więcej o uchwałach antysmogowych

Pierwsza w Polsce uchwała antysmogowa przyjęta została dla Krakowa 15 stycznia 2016 r. i wprowadziła zakaz palenia węglem i drewnem na terenie całego miasta od 1 września 2019 r. To przełomowe rozwiązanie prawne było możliwe dzięki działaniom Krakowskiego Alarmu Smogowego, którego aktywiści zabiegali o jej wprowadzenie. Organizowano marsze ulicami miasta i protesty. W kampanię zaangażowały się lokalne media.

Antysmogowy Marsz Żałobny w Krakowie - fot. Kamil A. Krajewski / studioluma.pl

Rok później, 23 stycznia 2017 r. po kampanii działaczy antysmogowych udało się doprowadzić do przyjęcia uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Od tego czasu aż 13 kolejnych województw przyjęło własne uchwały wzorując się na zapisach przyjętych w Małopolsce.

Efekt zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie zmierzył prof. Kleczkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Okazało się, że w latach 2013-2019 stężenie pyłów PM10 w Krakowie spadło aż o 45%, a rakotwórczego benzo(a)pirenu spadło o 43%. To wyraźny sygnał, że takie uchwały antysmogowe mają sens.