O liczniku

Licznik kopciuchów w „obwarzanku krakowskim” ma na celu uświadomienie mieszkańcom konieczności wymiany starych kotłów na węgiel i drewno oraz wzrost mobilizacji władz poszczególnych gmin do skutecznego działania na rzecz likwidacji źródeł niskiej emisji.

Kopciuchami nazywamy wszystkie urządzenia grzewcze, które nie spełniają co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz kotły pozbawione tabliczek znamionowych. Na mocy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego od 1 stycznia 2023 użytkowanie takich kotłów będzie nielegalne.

Mieszkańcy, którzy nie dostosują się do przepisów poniosą kary finansowe – mandat może wynieść do 500 zł, zaś kara grzywny do 5 000 zł!

W „obwarzanku krakowskim” wciąż działa ponad 21 793 kotłów na węgiel i drewno. W 2020 r. wymieniono 2412 pieców i kotłów na paliwa stałe. W takim tempie wymiana wszystkich kopciuchów zajmie prawie 10 lat, a mieszkańcy którzy nie dostosują się do przepisów, będą narażeni na konsekwencje finansowe.

Konieczne jest więc przyspieszenie wymiany, co nie będzie możliwe bez wzrostu znajomości obowiązującego prawa i wiedzy o dostępnych dopłatach z Programu Czyste Powietrze oraz gminnych programów dotacyjnych.

Mamy nadzieję, że licznik kopciuchów zmobilizuje nie tylko mieszkańców Małopolski do wymiany systemów grzewczych i likwidacji kotłów, które emitują ogromne ilości zanieczyszczeń, ale również zdopinguje władze poszczególnych gmin do prowadzenia intensywnej kampanii informacyjnej o wchodzącym za 2 lata zakazie użytkowania kopciuchów oraz dotacjach do instalacji nowego systemu grzewczego.