Dotacje

Na wymianę starego kotła można uzyskać dofinansowanie z m.st. Warszawy i z programu Czyste Powietrze. Z miejskiej kasy można uzyskać wysoką dotację na wymianę starego kotła np. na pompę ciepła czy kocioł gazowy, którą można uzupełnić dodatkową dotacją na ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze.

Dotacje dla Warszawy

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy poprzez trwałą ich likwidację i zastąpienie:

  1. odnawialnym źródłem energii,
  2. indywidualnym węzłem cieplnym,
  3. źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym,
  4. źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kotła lub paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy mogą również otrzymać środki na:

  1. odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
  2. wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w dowolnie wybranej formie:

Więcej informacji o dotacjach, w tym m.in. szczegółowe kwoty dofinansowania i formularz wniosku dostępne są na stronie:

Warszawa19115.pl

Przykładowa dotacja dostępna w 2023 r.

źródło: https://dotacje.um.warszawa.pl

Wymiana kotła na paliwa stałe na:

Wymiana kotła na paliwa stałe na:

Program Czyste Powietrze

Kto może skorzystać?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

Ile możesz zyskać?

Kto może dostać powiększoną dotację?

Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie – informację jak je dostać uzyskasz w Urzędzie Miasta.

Na co możesz przeznaczyć dotację?

Ile maksymalnie możesz dostać w ramach dotacji z Programu Czyste Powietrze na poszczególne inwestycje?

Nazwa kosztuPodstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 złPodwyższony poziom dofinansowania – łącznie do 37 000 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%1000075%15000
Pompa ciepła powietrze/woda30%900060%18000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45%1350060%18000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%300060%6000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%2025060%27000
Kocioł gazowy kondensacyjny30%450060%9000
Kotłownia gazowa45%675075%11250
Kocioł olejowy kondensacyjny30%450060%9000
Kocioł na węgiel30%300060%6000
Kocioł zgazowujący drewno30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%900060%12000
Ogrzewanie elektryczne30%300060%6000
Instalacja centralnego ogrzewania30%450060%9000
Instalacja cieplej wody użytkowej30%450060%9000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%500060%10000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%500050%5000

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Gdzie otrzymasz dotację w ramach Programu?

Pamiętaj, że dotację z Programu Czyste Powietrze możesz połączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz programem m.st. Warszawy. O szczegóły zapytaj w Punkcie Obsługi Programu Czyste Powietrze, zadzwoń: 22 340 40 80 lub wejdź na stronę:

CzystePowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy podatku wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł i przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę:

CzystePowietrze.gov.pl