Dotacje

Na wymianę starego kotła można uzyskać dofinansowanie z m.st. Warszawy i z programu Czyste Powietrze. Władze m.st. Warszawa zapowiedziały wprowadzenie zakazu palenia węglem od 1 stycznia 2024 r.

W obecnej sytuacji nie opłaca się wymiana starego węglowego kotła na nowszej generacji kocioł węglowy, ponieważ niebawem zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem. Z miejskiej kasy można uzyskać wysoką dotację na wymianę starego kotła np. na pompę ciepła czy kocioł gazowy, którą można uzupełnić dodatkową dotacją na ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze.

Dotacje dla Warszawy

Miasto st. Warszawa udziela dotacji na likwidację kotła na paliwa stałe i zastąpienie go:

Nie można uzyskać dotacji na wymianę starego kotła węglowego i na drewno na nowy kocioł na węgiel lub biomasę (drewno lub pellet).

W 2021 r. można ubiegać się o refundację do 90% kosztów inwestycji (nie więcej niż 55 000 zł, w 2022 r. już tylko do 70% kosztów (decyduje data wpłynięcia wniosku o dotację). Dotacje kończą się 31 grudnia 2022 r. Od 2023 r., czyli od wprowadzenia zakazu używania bezklasowych kotłów, wymiana takiego kotła nie otrzyma finansowania ze strony miasta.

Wypełniony wniosek należy złożyć w dowolnie wybranej formie:

Więcej informacji o dotacjach, w tym m.in. szczegółowe kwoty dofinansowania i formularz wniosku dostępne są na stronie:

Warszawa19115.pl

Przykładowa dotacja dostępna w 2021 r.

źródło: https://dotacje.um.warszawa.pl

Wymiana kotła na paliwa stałe na:

Wymiana kotła na paliwa stałe na:

Maksymalna kwota dotacji miejskich to 55 000 zł

Program Czyste Powietrze

Kto może skorzystać?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

Ile możesz zyskać?

Kto może dostać powiększoną dotację?

Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie – informację jak je dostać uzyskasz w Urzędzie Miasta.

Na co możesz przeznaczyć dotację?

Ile maksymalnie możesz dostać w ramach dotacji z Programu Czyste Powietrze na poszczególne inwestycje?

Nazwa kosztuPodstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 złPodwyższony poziom dofinansowania – łącznie do 37 000 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%1000075%15000
Pompa ciepła powietrze/woda30%900060%18000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45%1350060%18000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%300060%6000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%2025060%27000
Kocioł gazowy kondensacyjny30%450060%9000
Kotłownia gazowa45%675075%11250
Kocioł olejowy kondensacyjny30%450060%9000
Kocioł na węgiel30%300060%6000
Kocioł zgazowujący drewno30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny30%600060%12000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%900060%12000
Ogrzewanie elektryczne30%300060%6000
Instalacja centralnego ogrzewania30%450060%9000
Instalacja cieplej wody użytkowej30%450060%9000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%500060%10000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%500050%5000

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Gdzie otrzymasz dotację w ramach Programu?

Pamiętaj, że dotację z Programu Czyste Powietrze możesz połączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz programem m.st. Warszawy. O szczegóły zapytaj w Punkcie Obsługi Programu Czyste Powietrze, zadzwoń: 22 340 40 80 lub wejdź na stronę:

CzystePowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy podatku wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł i przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę:

CzystePowietrze.gov.pl