O liczniku

Licznik kopciuchów ma na celu uświadomienie mieszkańcom Warszawy konieczność wymiany starych kotłów na węgiel i drewno oraz zmobilizowanie władz miasta do skutecznego działania.

Kopciuchami nazywamy tutaj piece, kotły, kominki czy kozy, które oznaczono klasą 1 i 2 oraz kotły bez podanego oznaczenia. Na mocy mazowieckiej uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2023 użytkowanie takich kotłów będzie nielegalne.

Z badań wynika, że świadomość obowiązujących przepisów jest bardzo niska – mieszkańcy nie wiedzą, że mają niespełna dwa lata na zmianę ogrzewania.

W Warszawie wciąż działa 5852 kotłów na węgiel i drewno. W 2020 r. wymieniono 186 pieców w lokalach miejskich i 580 w lokalach prywatnych (źródło UM Warszawa, luty 2021 r.). W takim tempie nie uda się doprowadzić do zakończenia wymiany w terminie ujętym w uchwale antysmogowej.

Konieczne jest więc przyspieszenie wymiany, co nie będzie możliwe bez wzrostu znajomości obowiązującego prawa i wiedzy o dostępnych dopłatach z Urzędu Miasta st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że licznik kopciuchów zmobilizuje nie tylko mieszkańców Warszawy do wymiany systemów grzewczych i likwidacji kotłów, które emitują ogromne ilości zanieczyszczeń, ale również zdopinguje same władze miasta do prowadzenia intensywnej kampanii informacyjnej o wchodzącym za 2 lata zakazie użytkowania kopciuchów oraz dotacjach do instalacji nowego systemu grzewczego.

Kampania powstała z inicjatywy aktywistów: Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski i Polski Alarm Smogowy. Projekt wspierają: Państwo Agnieszka i Przemysław Gacek oraz Grupa Pracuj.