Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”). W związku z powyższym zapewniamy Państwa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne. Jednocześnie informujemy o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (dalej jako: „KAS”). KAS jest właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej.

Z KAS mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.

Zasady przetwarzania danych

KAS zbiera dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www – zgodnie z zasadami legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

KAS zbiera dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza tych danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO, KAS przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego będzie aktualizowana.

1. Jakie dane osobowe przetwarza KAS?

Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wizytami użytkowników na naszej stronie, znajdują się dane techniczne urządzenia końcowego użytkownika – takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL oraz typ i wersja przeglądarki. Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

Przetworzeniu ulegają również dane zebrane przez Google Analytics, które obejmują:

2. W jakim celu i na jakiej podstawie?

Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez KAS w następujących celach:

3. Jak długo?

KAS będzie przechowywać Państwa dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi do czasu zakończenia przez nas prowadzenia strony, natomiast dane przetwarzane w związku z zapewnieniem prawidłowości wyświetlania strony są przechowywane przez okres Państwa wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane.

4. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na własny użytek. Podmiotem, który przetwarza dane zbierane przez naszą stronę jest również hostingodawca – I-Host. Przetwarzanie przez hostingodawcę następuje wyłącznie na podstawie zawartej z KAS umowy i tylko zgodnie poleceniami KAS, co oznacza, że dane osobowe zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot. Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

5. Państwa Prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo uzyskania dostępu do informacji o zapisanych przez KAS Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  2. Prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie istnieją podstawy prawne uprawniające KAS do dalszego ich przetwarzania;
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  5. Prawo do przeniesienia Państwa danych, o ile spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 RODO;
  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

6. Sposób realizacji Państwa praw

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z KAS.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KAS Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiana ustawień cookies w przeglądarce

Użytkownicy strony www.licznikkopciuchow.pl w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies w używanych przez siebie przeglądarkach.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach dotyczących ustawień poszczególnych, wykorzystywanych do wyświetlania treści przeglądarek: